artikel afdrukken
bionieuws 16, 11-10-2014

nieuws
Gemodificeerd veevoer vormt geen gevaar

Door Janneke Razenberg
© bionieuws


Er is geen bewijs dat genetisch gemodificeerde gewassen de gezondheid van landbouwhuisdieren negatief beļnvloeden, schrijven Amerikaanse dierwetenschappers in Journal of Animal Science (26 september). De auteurs stellen dat de gezondheid en productiviteit van vee dat genetisch gemodificeerd voedsel eet gelijk zijn aan die van dieren die biologisch voer krijgen. Ook vlees, melk en eieren verschillen niet in voedingswaarde of samenstelling van vee dat geen gemodificeerd voedsel krijgt. Ze concluderen dit na het analyseren van onderzoek dat gedurende de afgelopen 30 jaar is verschenen.

In 1996 werden de eerste genetische gemodificeerde gewassen verbouwd. In de Verenigde Staten zijn inmiddels van negentien gewassen genetisch gemodificeerde variėteiten toegestaan voor teelt en consumptie. Veel gewassen worden behalve voor menselijke consumptie ook gebruikt als veevoer: luzerne, koolzaad, mais, katoenplanten, sojabonen en suikerbieten. Amerikaanse koeien, varkens, geiten en kippen eten tussen de 70 en 90 procent van de gemodificeerde gewassen op.

De dierwetenschappers bestudeerden een groot aantal internationale onderzoeken die tussen 1983 en 2011 zijn uitgevoerd. Ze analyseerden de effecten op diergezondheid en productie en de aanwezigheid van genetisch gemodificeerd dna in dierlijke producten. Daarnaast onderzochten ze wat er bekend is over het gebruik van gemodificeerde gewassen en de regelgeving rondom de internationale in- en export van gemodificeerde gewassen.

Volgens de wetenschappers levert geen enkel onderzoek bewijs dat genetisch gemodificeerd voedsel een negatieve invloed op gezondheid of productie van op koeien, varkens en pluimvee heeft. Ook zijn er geen meetbare sporen van genetisch gemodificeerd dna in melk, eieren of vlees te herkennen, stellen ze. Volgens de onderzoekers komt dit doordat gemodificeerd dna op dezelfde wijze als niet-gemodificeerd dna wordt verteerd. Gemodificeerd dna is wel aan te treffen in mest.

Ondanks dat het gebruik van gemodificeerd diervoer in de Verenigde Staten zeer gebruikelijk is, loopt de regelgeving rond goedkeuring van deze gewassen nog geregeld vast. Vooral bij handel tussen de Verenigde Staten en Europa vindt volgens de onderzoekers oponthoud plaats. Veel in de Verenigde Staten toegelaten gewasvariėteiten zijn in Europa niet goedgekeurd. Daarnaast heerst in de Verenigde Staten de discussie of het etiketteren van dierlijke producten waarbij genetisch gemanipuleerde gewassen zijn gevoerd nodig is. De Amerikaanse wetenschappers zijn ervan overtuigd dat etikettering onnodig is. ‘Het herleiden van de herkomst van producten en etiketteren is gecompliceerd en duur, terwijl de dierlijke producten veilig zijn voor consumptie’ , schrijven ze in hun rapport.