artikel afdrukken
bionieuws 8, 22-04-2005

nieuws
Ministerie stimuleert debat Intelligent Design

Minister Maria van der Hoeven ziet kansen voor Intelligent Design in onderwijs en wetenschap. ‘Ikzelf geloof evenmin in toeval.’

Door Arno van ‘t Hoog
© bionieuws


De gedachte dat de complexiteit in de natuur niet sluitend door evolutie kan worden verklaard, leidde de afgelopen twee jaar tot verhitte discussies in de media. Dit debat over de Intelligent Design (ID) theorie werd vooral door VU wiskundige Ronald Meester en de Delftse nanotechnoloog Cees Dekker op gang gebracht.

Maar ook op andere niveau’s wordt de discussie inmiddels gevoerd. Eind vorig jaar organiseerde de KNAW een workshop over ID. En begin maart was Dekker op bezoek bij OCW-minister Maria van der Hoeven (CDA). De bewindsvrouwe doet daarvan verslag in haar weblog. ‘Tegenover mij zat iemand die wetenschap en persoonlijk geloof heel goed wist te combineren. Ikzelf geloof evenmin in “toeval”. Wat islam, jodendom, christendom verbindt is de gedachte dat er een “schepper” is, hoe die dan ook verder mag worden aangeduid. Ik zie mogelijkheden om hiermee verbindingen te scheppen. Die zouden vooral in het academisch debat gelegd kunnen worden. Als we erin slagen om wetenschappers van verschillende geloofsrichtingen met elkaar te verbinden, kan het uiteindelijk misschien zelfs wel worden toegepast op scholen en in lessen. Er zal door een paar van mijn ambtenaren nog met Dekker worden doorgepraat over hoe we dit debat vorm kunnen gaan geven.’

Volgens een woordvoerder van de minister valt over de uitwerking van de gesprekken of aanpassingen in het onderwijs ‘nog helemaal niets te zeggen’. ‘De minister vindt het een interessant debat. De uitwerking daarvan – als die er al komt – moeten we nog zien en die is niet op korte termijn te verwachten. Het is een tamelijk abstracte discussie.’ Volgens de woordvoerder zal de discussie in de eerste plaats een academische aangelegenheid worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van een boek dat de minister 2 juni in ontvangst neemt.

Het boek ‘Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp – over toeval en doelgerichtheid in de evolutie’ is samengesteld door Ronald Meester, Cees Dekker en de Amsterdamse hoogleraar filosofie René van Woudenberg. Van Woudenberg: ‘Intelligent Design maakt momenteel furore in Amerika. Het is de vraag of wat daar wordt beweerd zinvol en wetenschappelijk adequaat is. Deze vragen komen in het boek aan de orde en daar komt zeker geen eenduidige visie uit. De conclusies zijn voorzichtig en veel breder dan ID alleen, maar de meeste auteurs nemen de kwestie wel serieus. Het gaat ook over de verhouding tussen geloof en wetenschap. Je zou kunnen zeggen dat dat een achterhaalde discussie is, maar dat is onjuist. Als je ziet hoeveel mensen dit thema bezighoudt, dan zou je juist gek zijn als je er geen serieuze aandacht aan besteedt.’ l