artikel afdrukken
bionieuws 5, 11-03-2005

achtergrond
Begeesterd biotechnoloog zocht dialoog

Door Gerard van Beynum & Hans Grande
© bionieuws


Op 4 maart is prof.ir. Eric Houwink onverwacht overleden. Met Eric Houwink is één van de ‘founding fathers’ van de Nederlandse Biotechnologie heengegaan. Als onderzoeksleider bij Organon stond hij in de zeventiger jaren als het ware aan de wieg van de moderne biotechnologie. Hij zag daar ogenblikkelijk de enorme potentie van in. Niet alleen voor hem als wetenschapper, maar vooral ook voor de mensheid in brede zin.

Eric was een bevlogen mens en vol trots heeft hij dan ook vele jaren verteld dat het toch maar mooi AKZO Pharma was, dat het eerste Nederlandse biotechnologieproduct op de markt zette (een recombinant-DNA-vaccin van Intervet tegen diarree bij kalveren en biggen).

Eric Houwink was niet alleen een groot pleitbezorger van de moderne biotechnologie, maar had ook een open oog voor de industriële en maatschappelijke aspecten die onlosmakelijk met de moderne biotechnologie verbonden zijn. Gedurende tien jaar doceerde hij over deze aspecten aan de Universiteit van Groningen.

En dat niet alleen. Hij besefte al vroeg, dat deze nieuwe technologie zich alleen maar in de volle glorie kon ontvouwen wanneer deze breed door de maatschappij zou worden geaccepteerd. Veiligheid stond daarbij voor hem voorop. Hij heeft zich dan ook vele jaren ingespannen, onder andere in de Cogem, voor goede en transparante wet- en regelgeving en de zorgvuldige naleving daarvan.

Daarnaast is Eric altijd bezig geweest om de biotechnologie dichter bij de mensen te brengen. Hij deed dat niet alleen door in talloze besturen en redacties zitting te nemen, maar ook door te helpen bij het opzetten van lagere-schoolprojecten. Ook was hij actief met het opzetten van projecten in Afrika om daar het gebruik van simpele toepassingen van biotechnologie te bevorderen.

Eric was een begeesterd mens en kon die begeestering ook zeer goed op anderen over brengen. Vele besturen en commissies hebben daarvan dankbaar gebruik gemaakt. Als hij ergens door gegrepen werd, organiseerde hij alles en iedereen bij elkaar om zijn ideeën te realiseren. In die trajecten werd er meestal veel plezier gemaakt en veel gelachen.

Hij stond altijd open voor nieuwe dingen en bleef dat meer dan ooit, ook na zijn pensionering ruim tien jaar geleden, doen. Veel nieuwe zaken heeft hij na die tijd opgepakt. Hij werd enthousiast bestuurder van Mibiton en gewaardeerd secretaris die zorgvuldig de correspondentie met de buitenwereld bewaakte. Meer en meer werd hij zelf door het in Mibiton rondwarende ondernemersvirus besmet. Hij lanceerde de laatste jaren diverse ideeën voor nieuw projecten en ondernemingen. Recent nog dong hij mee in een door de TU Delft georganiseerde competitie van biotechnologieprojecten voor de derde wereld.

De laatste jaren zijn voor Eric en zijn omgeving niet de gemakkelijkste geweest. Hij kon zich maar moeilijk neerleggen bij de ongemakken die de ouderdom met zich meebracht.

Gelukkig hebben wij vorig jaar november tijdens het 10 jarig bestaan van Mibiton uitvoerig afscheid van Eric en zijn privé omgeving kunnen nemen. Hij werd bij die gelegenheid van vele kanten bedankt voor de succesvolle Mibiton jaren. Eric genoot met volle teugen van dit, overigens grotendeels door hem zelf georganiseerde, feest. Het optreden van “Farce Majeure”was het mooiste cadeau dat hij die dag kreeg. Zo was Eric, gefeest moest er van tijd tot tijd worden en hij kon bij de organisatie daarvan nooit met zijn handen over elkaar blijven zitten.

Deze en vele andere goede herinneringen aan Eric Houwink zullen nog lang in onze herinnering blijven hangen. Wij brengen een saluut aan een groot biotechnoloog, een bevlogen mens, bestuurder en docent, en bovenal een warme vriend.